FHI 360 Moldova

Raport de evaluare a Strategiei Societății Civile 2012-2015

MPSCS, în parteneriat cu ECNL, prezintă raportul de evaluare „Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015”.

Scopul evaluării a fost analizarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) și a Planului de Acțiuni (PA) pentru perioada 2012-2015, identificarea realizărilor și a lacunelor în implementare și oferirea recomandărilor corespunzătoare pentru a spori relevanța și eficacitatea acesteia.

Metodologia de evaluare a inclus următoarele tehnici şi instrumente de evaluare: analiza documentelor, chestionare de evaluare online și interviuri semi-structurizate (prin întâlniri individuale, focus grupuri, Skype) cu 54 de persoane, reprezentanți ai: societății civile, autorităților de stat și comunității donatorilor.

Ca urmare a constatărilor evaluării finale, poate fi concluzionat că Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (2012-2015) este relevantă contextului actual, iar cele 3 domenii de intervenție incluse în Strategie („Participare și transparență decizională”, „Durabilitatea financiară a OSC-urilor” și „Activism civic și voluntariat”), reflectă necesitățile-cheie de dezvoltare ale societății civile din Republica Moldova. Implementarea Strategiei a avut loc într-un context politic instabil și nefavorabil performanței. Rezultatele implementării angajamentelor din Strategie și din Planul de Acțiuni sunt modeste în comparație cu rezultatele planificate, deși sunt vizibile anumite progrese în realizarea unor inițiative comune în toate trei domenii ale Strategiei. Totuși, per ansamblu, rezultatele implementării Strategiei sunt sub nivelul așteptărilor, iar factorii care au afectat implementarea Strategiei au fost diverși, atât de ordin politic, financiar, cât și de management și coordonare. 

Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorului şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...