FHI 360 Moldova

Apel pentru candidaturi Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din R. Moldova 2012‐2015

Termen-limită de depunere a dosarelor: 22 ianuarie 2016
 
Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) anunță colectarea de  oferte din partea experților (persoane fizice) pentru a evalua implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din R. Moldova 2012‐2015 (în continuare Strategia) 
 
ECNL este activ în R. Moldova în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în R. Moldova” finanțat de către Agenția SUA  pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de FHI 360. Mai multe informații despre MPSCS sunt disponibile aici: http://www.fhi360.md/index.php/ro/about-us/obiectivele-noastre.html
 
Descrierea sarcinii și a metodologiei: 
Expertul selectat va elabora un raport analitic cuprinzător (max. 50 de pagini A4, Times New Roman 12) prin care va evalua implementarea Strategiei, va identifica lacunele în implementare și va oferi și 4-5 exemple de implementare. Evaluarea se va efectua în coordonare strânsă cu ECNL și FHI 360. Expertul selectat va propune o metodologie fezabilă pentru evaluare care urmează să fie aprobată de ECNL.
 
Evaluarea va aborda următoarele aspecte și va include alte informații la solicitarea ECNL:
Oferirea informației despre contextul stării actuale a sectorului organizațiilor societății civile (OSC) în R. Moldova, starea colaborării dintre Guvern-OSC și Parlament-OSC;
Evaluarea implementării fiecărei activități din cadrul Planului de Acțiuni; 
Evaluarea măsurii în care Strategia și-a atins scopul de a îmbunătăți situația OSC-urilor în R. Moldova; 
Descrierea pe scurt a 4-5 succese principale și cauzele care au contribuit la aceste succese;
Identificarea și schițarea lacunelor-principale în implementarea Strategiei care se va face în consultare strânsă cu Consiliul Național al ONG-urilor (inclusiv analiza rezoluțiilor Forumului OSC-urilor) și reprezentanții autorităților publice;
Evaluarea nivelului de cunoștințe despre Strategie în rândul diverșilor parteneri și relevanța Strategiei pentru sector; 
Elaborarea unei liste a  necesităților identificate ca fiind importante în promovarea dezvoltării OSC-urilor, dar care actualmente nu fac parte din Strategie; 
Oferirea recomandărilor privind următorii pași , pe care ar trebui să-i facă OSC-urile și autoritățile publice.
 
Aria de acoperire a lucrărilor:
 • • Evaluarea materialelor relevante și colectarea informațiilor de la sursele oficiale privind obiectivele  Strategiei, inclusiv date cu privire la indicatori;
  • Organizarea interviurilor cu partenerii-cheie – OSC și autoritățile publice (Parlament, Ministere, Cancelaria de Stat);
  • Identificarea prin sondaje sau alte metode de colectare a datelor privind opinia generală despre dificultățile cu care se confruntă OSC-urile, cunoștințele lor despre Strategie și ideile pentru următorii pașii;
  • În baza rezultatelor cercetărilor, elaborarea unui proiect de document de evaluare în cooperare strânsă cu ECNL și FHI 360 (max. 50 de pagini); 
  • Prezentarea proiectului evaluării partenerilor din R. Moldova pentru discuție și colectarea recomandărilor; 
  • Elaborarea evaluării finale. 
Termenul: 
Contractarea este prevăzută pentru sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie 2016;
Primul proiect al raportului privind studiul urmează să fie elaborat până la 15 aprilie 2016;
Aprilie–mai 2016 – ședințe pentru discuții cu partenerii locali cu privire la rezultatele evaluării și recomandări;
30 mai 2016 – prezentarea versiunii finale a evaluării. 
 
Calificările și eligibilitatea candidaților:  
• Să fie originar dintr-un stat din grupul Noilor State Independente (1);
• Să fie familiarizat cu sectorul OSC-urilor al R. Moldova;
• Experiență anterioară în efectuarea studiilor și întocmirea documentelor analitice cu privire la OSC-uri;
• Cunoașterea bună a limbilor engleză și română, nivel de lucru (*documentul poate fi întocmit fie în l. română, fie în l. engleză). Cunoașterea l. ruse va fi un avantaj. 
 
***Participantul selectat va trebui să obțină Certificat de rezidență în R. Moldova de la autoritățile fiscale competente. 
 
Depunerea cererii de participare: 
Pentru a depune cererea de participare, vă rugăm să expediați până la 22 ianuarie 2016, orele 18:00 pe adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza următoarele documente, cu mențiunea la Subiect „Evaluarea Strategiei R. Moldova” (Evaluation of Moldova Strategy):
• O propunere scurtă privind metodologia de cercetare și schița materialului (în l. engleză, max. 2 pagini);
• Oferta financiară care să includă numărul de zile prevăzute și rata zilnică în dolari SUA determinată în conformitate cu misiunile de lucru anterioare (vor fi solicitate dovezi documentate); 
• CV-ul expertului cu lista evaluărilor anterioare efectuate; 
• Mostre scrise în limbile engleză, română sau rusă.
 
Comisia de evaluare va contacta doar candidații incluși în lista preliminară. Hotărârea Comisiei de evaluare cu privire la candidatul selectat va fi finală.
 
În cazul în care veți avea întrebări cu privire la Apelul pentru candidaturi, nu ezitați să le expediați (în limba engleză) dnei Hanna Asipovich, pe adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
                             
[1]Regiunea Noilor State Independente include Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Federația Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.  
 
 
 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...