FHI 360 Moldova

Организационный менеджмент

 

ODAT - Руководство по Оценке Организационного Развития (Româna)(Engleza) (Rusa)

Эта информация доступна только на румынском и английском языках. Приносим свои извинения за причиненные неудобства!

Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne - Ghid pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova, MCSSP, (Româna) (Rusa)

Ghid practico-metodic privind particularităţile organizării managementului financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale ECNL (Româna) (Rusa)

Что такое USAID: обзор деятельности и основных целей, Семинар для партнеров MCSSP (Rusa)

Ghidul Coordonatorilor de Voluntari din Republica Moldova (Româna)

Regulamentul privind evaluarea performanţelor angajaţilor în sectorul neguvernamental, CICO (Româna)

Handbook "Implementation Tips for USAID Partners", The Capable Partners Program funded by FHI 360 (Engleza)

Guide "The Essential NGO Guide to Managing Your USAID Award", The Capable Partners Program and FHI 360 funded by USAID (Engleza) 

Ghidul teoretico-practic „Diversificarea resurselor financiare ale organizaţiilor neguvernamentale", Centrul CONTACT (Româna)

Manual „Management organizaţional pentru organizaţiile neguvernamentale”, MCSSP (Româna)

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile non-guvernamentale. Pentru o societate civilă sensibilă la gen”, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (Româna)

Organizational Development Assesment (ODA) Tool of MCSSP Partners, MCSSP (Engleza)

Community Scorecard – instrument de evaluare şi consultare a comunităţii în procesul de planificare, implementare şi evaluare a proiectelor iniţiate de ONG-uri, MCSSP (Româna)

 

Узнай НПО, которая тебя представляет!

cso-fairs FHI 360 организовала 5 ярмарки (три в Кишинэу, одну в Кагуле и одну в Бэлць) под лозунгом «Узнай НПО, которая тебя...
- Пресс-клуб Гражданского Общества Ежемесячно в рамках программы «Консолидация Гражданского Общества» FHI 360 приглашает...