FHI 360 Moldova

Законодательство ОГО

Эта информация доступна только на румынском и английском языках. Приносим свои извинения за причиненные неудобства!

Legea voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010 (Româna)(Rusa)

Legea cu privire la serviciile sociale Nr. 123 din 18.06.2010 (Româna)(Rusa)

Legea cu privire la asociațiile obștești Nr. 837 din 17.05.1996 (Română)(Rusă)

Strategia Dezvoltării Societății Civile 2009 - 2011 Nr 267 din 11.12.2008 (Romanian) (Russian)

Conceptul de cooperare dintre Parlament și societatea civilă Nr. 373 din 29.12.2005 (Română)(Rusa)

Legea cu privire la fundații Nr. 581 din 30.07.1999 (Româna)(Rusa)

Legea cu privire la filantropie și sponsorizare Nr. 185 din 31.10.2002 (Româna) (Rusa)

Programul național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010 - 2015 (Româna)(Rusa)

Strategia națională pentru tineret pe anii 2009 - 2013 (Româna)(Rusa)

Legea privind transparența în procesul decizional Nr. 239 din 13.11.2008 (Româna)(Rusa)

Legea cu privirela parteneriatul public-privat Nr. 179 din 10.07.2008 (Româna)(Rusa)

Legea privind accesul la informație Nr. 982 din 11.05.2000 (Româna) (Rusa)

Hotărârea Guvernului Nr. 33 din 2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici (Româna)(Rusa)

Hotărârea Guvernului Nr.11 din 19.01.2010 cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Participare (Româna)(Rusa)

Programul de Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 (Româna)

Ordin Nr. 188  din  30.12.2014 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind  particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale  şi completarea Planului general de conturi contabile, în vigoare de la 1 ianuarie 2015 (Româna)

 Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile pentru perioada 2012–2015 (Româna)

 
Documente relevante

 

Code of good practice for civil participation in the decision-making process adopted by the Conference of NGOs of the Council of Europe on 1 October 2009 (Engleza)

Codul etic al ONG-urilor adoptat de către Consiliul Național al ONG-urilor în 2008 (Româna)

Code of Ethics and Conduct for NGOs adopted by the World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO) (Engleza)

 

 

 

Узнай НПО, которая тебя представляет!

cso-fairs FHI 360 организовала 5 ярмарки (три в Кишинэу, одну в Кагуле и одну в Бэлць) под лозунгом «Узнай НПО, которая тебя...
- Пресс-клуб Гражданского Общества Ежемесячно в рамках программы «Консолидация Гражданского Общества» FHI 360 приглашает...