FHI 360 Moldova

Программа Партнерство Для Участия

Эта информация доступна только на румынском и английском языках. Приносим свои извинения за причиненные неудобства!
 
În aprilie 2014, MPSCS a selectat 19 organizații ale societății civile (OSC-uri) din întreaga țară pentru a implementa proiecte de implicare în perioada iulie 2014-august 2017. 
 
Prin intermediul Programului „Parteneriate pentru Implicare”, OSC-urile beneficiare implementează proiecte raportate în mod direct la misiunea organizațiilor şi la domeniile de expertiză ale acestora, care pot include următoarele: consolidarea relațiilor OSC-urilor cu cetățenii; sporirea vizibilității şi influenței OSC-urilor din Republica Moldova; elaborarea și implementarea inițiativelor de advocacy; mobilizarea beneficiarilor şi a părţilor interesate, inclusiv mass-media şi autoritățile publice relevante. 
 
Un element distinctiv al Programului „Parteneriate pentru Implicare”, direcționat pentru dezvoltarea instituțională, sunt granturilor combinate cu asistență tehnică și activități de mentorat prin intermediul cărora OSC-urile își vor dezvolta capacitățile instituționale primordiale pentru a-și spori potențialul și rolul de lider în diverse activități sectoriale. Organizațiile sunt supuse unei evaluări (ODA) interne, participă într-un program intensiv și individualizat cu privire la dezvoltarea organizațională și iau parte la sesiuni de instruire adaptate necesităților lor.
 
 

Узнай НПО, которая тебя представляет!

cso-fairs FHI 360 организовала 5 ярмарки (три в Кишинэу, одну в Кагуле и одну в Бэлць) под лозунгом «Узнай НПО, которая тебя...
- Пресс-клуб Гражданского Общества Ежемесячно в рамках программы «Консолидация Гражданского Общества» FHI 360 приглашает...