FHI 360 Moldova

ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI LEGAL PENTRU OSC-URI

Эта информация доступна только на румынском и английском языках. Приносим свои извинения за причиненные неудобства!
 
MPSCS, împreună cu partenerul  internațional Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) și partenerii locali precum Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Tinerii pentru Dreptul la Viață (TDV), Tineri și Liberi și Consiliul Național al ONG-urilor desfășoară activități centrate pe implicarea OSC-urilor în procesul de reformare a cadrului legal pentru sectorul asociativ, elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor de legi și colaborarea cu Parlamentul, Guvernul și alte autorități în scopul promovării acestor reforme. 
 
În cadrul MPSCS, partenerii noștri sunt implicați în promovarea cadrului legal pentru OSC-uri în următoarele domenii prioritare: 
 
I. Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2012–2015
Activitățile MPSCS sunt o continuare firească a necesităților identificate și a activităților puse în aplicare în cadrul programului USAID Consolidarea Societății Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360 în perioada 2009-2013.
 
Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2012–2015 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia a fost adoptată în 2012  cu asistența tehnică din partea MCSSP. Strategia stabilește o foaie de parcurs pentru cadrul legal al OSC-urilor. Cele trei obiective ale Strategiei se focusează pe consolidarea cadrului de participare a societății civile la elaborarea și monitorizarea implementării politicilor publice; promovarea și consolidarea durabilității financiare a societății civile; și dezvoltarea spiritului civic activ și a voluntariatului. În același timp, OSC-urile recunosc că punerea în aplicare a politicii rămâne o provocare. Pentru mai multe informații, accesați http://www.consiliulong.md.   
 
Pentru a facilita implementarea strategiei, Cancelaria de stat a organizat câteva ședințe de coordonare cu ministerele responsabile și societatea civilă în 2014. Pentru a facilita discuțiile, ECNL, a pus la dispoziție exemple de cooperare în vederea punerii în aplicare a strategiei pentru OSC-uri din ale țări europene, inclusiv modele privind planificarea și monitorizarea implementării strategiei. În iulie 2014, Cancelaria de Stat a publicat lista persoanelor de contact ale ministerelor responsabile de coordonarea implementării strategiei de dezvoltare a societății civile. În plus, lista conține persoane de contact de la Cancelaria de Stat responsabile de monitorizarea și coordonarea implementării Strategiei. MPSCS va continua să susțină eforturile partenerilor de a monitoriza punerea în aplicare a acesteia, promovarea obiectivelor Strategiei și revizuirea planului de implementare la necesitate conform cerințelor sectorului. 
 
Tineri și Liberi va monitoriza punerea în aplicare a Strategiei Societății Civile 2012-2015 și va publica rapoarte de monitorizare a Strategiei. 
 
II. Cadrul legal pentru asociațiile obștești și fundații
În februarie 2014, Ministerul Justiției a lansat revizuirea legislației-cadru pentru OSC-uri - Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea cu privire la fundații. În baza unei cooperări pe termen lung, MPSCS și partenerul său, ECNL, au monitorizat îndeaproape procesul de elaborare și a pus la dispoziție expertiză tehnică în cadrul ședințelor individuale, a dezvoltat o serie de comentarii scrise, a pregătit la cererea Ministerului materiale comparative privind termenul de înregistrare, răspunderea personală pentru gestionarea fundațiilor și implicarea fundațiilor în activitățile care ar putea fi considerate politice. Ca rezultat, proiectul de modificări depus de Ministerul Justiției la Parlament în toamna 2014 reflecta standardele privind libertatea de asociere, iar acum acestea nu sunt restrictive asupra structurii organizatorice sau a activităților OSC-urilor. Odată cu noul Parlament votat la sfârșitul anului 2014, procesul de reformă va trebui să fie relansat și noi proiecte de lege pot apărea.
 MPSCS și partenerul său Centrul de Resurse Juridice din Moldova va oferi asistență tehnică și expertiză comparativă Ministerului Justiției în asigurarea conformității cu standardele europene în reglementarea libertății de asociere. 
 
III. Desemnarea procentuală
Mecanismul de desemnare procentuală constituie una dintre sursele suplimentare pentru durabilitatea financiară a sectorului OSC-urilor din Europa Centrală și de Est. Acesta este un mecanism indirect de susținere a statului care permite mobilizarea resurselor locale și creșterea veniturilor. OSC-urile din Moldova au promovat inițiativa 2% câțiva ani la rând. 
În anii 2012 și 2013, MCSSP a susținut experții locali să efectueze o analiză de fezabilitate, să realizeze o analiză legislativă, să elaboreze un concept de lege și regulamentul mecanismului 2% în cadrul grupului de lucru al Ministerului de Finanțe. Cu toate acestea, în decembrie 2013, Parlamentul a votat un proiect alternativ de modificare a Codului Fiscal.. Amendamentele respective nu au fost nici discutate, nici susținute ulterior de către OSC-uri. Pe 18  iulie 2014, în ultimele zile de sesiune ale Parlamentului, au fost adoptate modificările propuse la Codul Fiscal,  in legea asociațiile obștești și ale acte normative.
Ca rezultat, ECNL a elaborat comentarii la legea 2% descriind subiectele care trebuie adresate în cadrul regulamentului care urmează a fi dezvoltat și susține  OSC-urile în eforturile lor de advocacy. În 2015, vom continua să lucrăm la implementarea regulamentului pentru a asigura eficiența mecanismului 2% și a putea contribui la durabilitatea financiară a OSC-urilor.
 
IV. Cadrul Legal pentru Contractarea Serviciilor Sociale de către autoritățile centrale
Legea serviciilor sociale a fost adoptată în 2011. Legea este primul act normativ care conturează cadrul legal cu privire la procurarea de către stat a serviciilor sociale prestate de către organizațiile necomerciale. Legea privind acreditarea și regulamentul de implementare includ o definiție mai detaliată a serviciilor sociale pentru fiecare nivel și oferă instrucțiuni privind obținerea acreditării necesare în scopul prestării serviciilor sociale în Moldova de către OSC-uri.
ECNL elaborat o analiză comprehensivă privind prestarea serviciilor sociale de către OSC-uri, un Manual privind Modele de Prestare a Serviciilor Sociale de către agenții nestatali elaborat de către ECNL pentru PNUD  și a organizat ședințe privind contractarea socială aplicată în alte țări europene cu participarea experților din Ucraina, Marea Britanie și Bulgaria.  
 
V. Cadrul Legal pentru Voluntariat
Legea voluntariatului a intrat în vigoare în septembrie 2010. Legea reglementează relațiile formale dintre organizațiile-gazdă (publice și private) și voluntari și introduce elemente conceptuale de voluntariat, în conformitate cu practicile europene: definește voluntarii ca și persoane care realizează activități în baza inițiativelor proprii și a liberului consimțământ, în beneficiul public și fără remunerare. Legea subliniază drepturile și responsabilitățile părților, răspunderea părților și prevede stimulente pentru activitățile de voluntariat. În 2014 au fost adoptate de către Ministerul Tineretului și Sportului reglementările pentru organizațiile-gazdă a voluntarilor și a avut loc prima ședință a comisiei de acreditare pentru acestea. 
TDV va lucra cu Ministerul Tineretului și Sportului asupra promovării, adoptării și implementării reglementărilor respective pentru asigurarea bunei funcționări a organizațiilor-gazdă ale voluntarilor.
 
VI. Asigurarea conformității cu reglementările privind managementul financiar al OSC-urilor
În conformitate cu noua Lege a Contabilității, intrată în vigoare în 2015, au fost incluse amendamente în Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.
 
Pentru a asigura respectarea reglementărilor privind managementul financiar ale OSC-urilor, ECNL va contracta un expert local pentru a revizui Ghidul de Management Financiar al OSC-urilor, va fi modificat compartimentul  privind contabilitatea. MPSCS va furniza, deopotrivă, seminare de dezvoltare a capacităților pentru partenerii săi de implementare în scopul familiarizării lor cu noile cerințe de raportare.
 
 
 
 

Узнай НПО, которая тебя представляет!

cso-fairs FHI 360 организовала 5 ярмарки (три в Кишинэу, одну в Кагуле и одну в Бэлць) под лозунгом «Узнай НПО, которая тебя...
- Пресс-клуб Гражданского Общества Ежемесячно в рамках программы «Консолидация Гражданского Общества» FHI 360 приглашает...