FHI 360 Moldova

Cercetări şi Politici

Aviz privind Prevederile Speciale din Proiectul de Lege cu Privire la Organizațiile Necomerciale din Republica Moldova, ECNL (Româna)

Document de politici „Soluţii pentru un cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor necomerciale”, CRJ (Româna)

Raport de evaluare „Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015”, 2016 (Româna)

Colectare de Fonduri din Surse Autohtone: Oportunităţi şi Perspective, ECNL (Româna)

Analiza comparativă a cadrului normativ al întreprinderilor sociale (Româna)

Documentul de politici „Impactul Legii 2% asupra durabilității financiare a organizațiilor societății civile”, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (Româna)

Comentarii la modificările propuse la Conceptul de colaborare dintre Parlament și societatea civilă în Republica Moldova ECNL (Româna)

Raport de monitorizate a implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012 – 2015, Tineri şi Liberi (Româna)

Studiu Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale cazul Republicii Moldova, CNPAC (Româna)

Mecanisme de finanţare a OSC de către stat, Eszter Hartay, ECNL (Româna)

Mecanisme inovatoare de finanţare pentru OSC, Eszter Hartay, ECNL (Româna)

Explicarea Legii Procentelor: Filantropia şi Legea Procentelor; Nilda Bullain, ECNL(Româna)

Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile pentru perioada 2012–2015 (Engleza) (Româna)

The Percentage designation based on the Hungarian Model: can it make a difference in Moldova?, fellowship research paper prepared by Andrei Brighidin, ECNL (Engleza) (Româna)

Assessment of the objectives and planned implementation steps of the Strategy for Development of the Civil Society in the Republic of Moldova for 2012 – 2015, ECNL (Engleza)

Materialele atelierului pe tema „Contractarea serviciilor sociale”, ECNL (Româna)

A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models, ECNL (Engleza)

Propunere de politică publică „Locuri de muncă prin stimularea antreprenoriatului feminin", Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (Româna)

Ghid privind elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) (Româna)

Cтратегия развития неправительственного сектора АТО Гагаузии на 2011-2015гг., MSFMMCI (Rusa)

Ghid pentru ONG-urile de utilitate publică din Republica Moldova: Noutăţi legislative - consideraţii generale şi aplicabilitatea practică, MCSSP (Româna)(Rusa)

Study “Assessment of the Impact of Legislative Changes regarding Public Benefit on Public Organizations”, Resource Center of Moldovan Non-governmental Organisations for Human Rights (CREDO) (Engleza)  (Româna)  (Rusa)

Financial consolidation of civil society by introducing the mechanism of designation of a tax percentage to non-commercial organizations of public benefit, Resource Center of Moldovan Non-governmental Organisations for Human Rights (CREDO) (Engleza) (Româna)

The International Journal of Not-for-Profit Law - Country Report: Moldova", Hanna Asipovich (ECNL) (Engleza)  (Româna)

Enabling environment for NGOs and Civil Society, Nilda Bullain (ECNL) (Engleza) (Româna)

Analysis of Percentage Philanthropy (legal nature, rationale, impacts) (Engleza)

European Practices of regulating the public benefit status (Engleza)

A comparative overview Public Benefit Status in Europe (Engleza)

European models and practices in public financing of NGOs, Nilda Bullain (ECNL) (Engleza) (Româna)

Assessment on the Legal Framework for Civil Society in Moldova, ECNL (Engleza)

Public Benefit Status - International comparative perspective, Nilda Bullain (ECNL) (Engleza)

Winning the fight against corruption. Best Practices from the Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova (SCSMCM) Program (Engleza)

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...