FHI 360 Moldova

Management Organizaţional

ODAT - Instrument de Evaluare a Dezvoltării Organizaţionale (Româna)(Engleza) (Rusa)

Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne - Ghid pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova, FHI 360/MCSSP (Româna) (Rusa)

Ghid practico-metodic: Particularităţile organizării managementului financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Ediţie revăzută și completată 2015 (Româna) (Rusa)

Ghid practico-metodic privind particularităţile organizării managementului financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale, ECNL (Româna) (Rusa)

Anexe la Ghidul practico-metodic privind particularităţile organizării managementului financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale, ECNL (Româna)

Что такое USAID: обзор деятельности и основных целей, Семинар для партнеров (Rusa)

Ghidul Coordonatorilor de Voluntari din Republica Moldova (Româna)

Regulamentul privind evaluarea performanţelor angajaţilor în sectorul neguvernamental, CICO (Româna)

Handbook "Implementation Tips for USAID Partners", The Capable Partners Program funded by FHI 360 (Engleza)

Guide "The Essential NGO Guide to Managing Your USAID Award", The Capable Partners Program and FHI 360 funded by USAID (Engleza) 

Ghidul teoretico-practic „Diversificarea resurselor financiare ale organizaţiilor neguvernamentale", Centrul CONTACT (Româna)

Manual „Management organizaţional pentru organizaţiile neguvernamentale”, FHI 360/MCSSP (Româna)

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile non-guvernamentale. Pentru o societate civilă sensibilă la gen”, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (Româna)

 

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...