FHI 360 Moldova

Recomandările conferinței "Calea spre durabilitatea financiară a organizațiilor societății civile"

Calea spre durabilitatea financiară a organizațiilor societății civile

Conferință regională 

În perioada 15-16 mai, ECNL și FHI 360/ Programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova, a organizat conferința “Calea spre durabilitatea financiară a organizațiilor societății civile”. La eveniment au participat peste 100 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC), autorități publice, parteneri de dezvoltare și experți străini din 12 țări din Europa și Eurasia.

Conferința s-a axat pe cinci subiecte legate de finanțarea OSC – mecanismul  desemnării procentuale, filantropie, antreprenoriatul social, contractarea socială și granturile de stat acordate OSC. Experții și organizațiile din Moldova și-au asumat rolul de lideri pe fiecare din aceste domenii, pentru a se asigura că există capacitate locală în promovarea recomandărilor de reformă.  Ca urmare a discuțiilor pe cele cinci domenii enumerate, participanții la conferință au formulat 24 de recomandări,  pe care le prezentăm în cele ce urmează:

Recomandări din partea grupului de lucru”Filantropia”:

 • Efectuarea modificărilor la legislația privind filantropia și sponsorizarea;
 • Modificarea mecanismului actual de deducere fiscală (pentru a spori cota de deducere posibilă pentru donații și a include dreptul persoanelor fizice la deduceri);
 • Revizuirea Codului Fiscal cu privire la acordarea înlesnirilor fiscale organizațiilor filantropice și donatorilor;
 • Crearea unor platforme ale OSC în domeniul filantropiei și elaborarea unui Cod de Etică pentru organizațiile filantropice;
 • Promovarea activă a conceptului de filantropie.

Recomandări pentru mecanismul de desemnare procentuală:

 • Autoritățile implicate în implementarea mecanismului de desemnare procentuală să monitorizeze continuu implementarea acestuia și să-l evalueze periodic (o dată la 1-3 ani);
 • Autoritățile să organizeze campanii de informare privind mecanismul 2%;
 • Autoritățile să ofere accesul la informația despre mecanismul 2%, inclusiv prin publicarea informației relevante pe paginile web ale autorităților, și  prin informarea contribuabililor despre posibilitatea desemnării procentuale la momentul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit la oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat;
 • Serviciul Fiscal de Stat să informeze contribuabilii ale căror desemnări nu au fost validate, indicând motivul nevalidării;
 • Autoritățile abilitate să ajusteze  declarația cu privire la impozitul pe venit, astfel încât să ofere posibilitatea de a desemna tuturor contribuabililor care au dreptul la desemnarea procentuală;
 • OSC să desfășoare campanii de informare și promovare a mecanismului 2% .

Recomandări din partea grupului de lucru ”Granturi de stat ”:

 • Modificarea legislației naționale cu privire la organizațiile necomerciale pentru a stabili clar principiile, formele și procedurile de finanțare directă a OSC de către stat;
 • Introducerea în legea bugetului de stat anual a prevederii pentru finanțarea programului de dezvoltare a societății civile;
 • Aprobarea de către Guvern a regulamentului–cadru pentru finanțarea directă a proiectelor OSC;
 • Extinderea domeniilor de cooperare între stat și OSC și bugetarea fondurilor cu privire la finanțarea proiectelor pe toate domeniile de dezvoltare;
 • Promovarea conceptului de finanțare multianuală a proiectelor OSC.

Recomandări din partea grupului de lucru ”Contractarea socială”:

 • Perfecționarea cadrului normativ pentru contractarea socială, inclusiv a mecanismului de achiziții publice, sporirea finanțării pentru serviciile sociale, elaborarea strategiei sectoriale privind serviciile sociale și o viziune privind modul de funcționare a contractării sociale în practică;
 • Pilotarea mai multor modele de contractare socială;
 • Educarea autorităților publice privind modul de utilizare a contractării sociale prin intermediul instruirilor și elaborării unui Ghid;
 • Mobilizarea OSC prin educație/instruire și susținerea lor în activitățile de advocacy pentru contractarea mai multor servicii sociale.

Recomandări din partea grupului de lucru ”Antreprenoriat Social”:

 • Crearea unui program guvernamental de finanțare a întreprinderilor sociale (grant, subvenții sau credite preferențiale);
 • Elaborarea unui program de dezvoltare a capacitaților în domeniul managementului întreprinderilor sociale, atât pentru reprezentanții sectorului, cât și pentru autoritățile publice care interacționează cu întreprinderile sociale;
 • Elaborarea metodologiei  de colectare sistematică a datelor despre antreprenoriatul social pentru monitorizarea și evaluarea situației din domeniu;
 • Elaborarea regulamentelor pentru aplicarea legislației în domeniul antreprenoriatului social, care să creeze un mediu favorabil și eficient de dezvoltare a sectorului;
 • Instituirea unui mecanism de coordonare în domeniul antreprenoriatului social cu implicarea tuturor actorilor – partenerilor de dezvoltare, mediului de afaceri, societății civile și a instituțiilor statului.
 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...