FHI 360 Moldova

Îmbunătățirea cadrului legal pentru OSC-uri

MPSCS, împreună cu partenerul internațional – Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) și partenerii locali precum Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Tinerii pentru Dreptul la Viață (TDV), Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD), Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului și Consiliul Național al ONG-urilor, desfășoară activități axate pe implicarea organizațiilor societății civile (OSC) în procesul de reformare a cadrului legal pentru sectorul asociativ, elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor de legi și colaborarea cu Parlamentul, Guvernul și alte autorități din Moldova, în scopul promovării acestor reforme.

În cadrul MPSCS, partenerii noștri sunt implicați în îmbunătățirea cadrului legal pentru sectorul asociativ în următoarele domenii prioritare:

I. Strategia de Dezvoltare a Societății Civile

Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2012–2015 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia au fost adoptate în 2012 cu asistența tehnică din partea Programului de Consolidare a Societății Civile  (MCSSP) în 2009-2013. Strategia stabilește o foaie de parcurs pentru reformarea cadrului legal al OSC-urilor. Cele trei obiective ale Strategiei s-au axat pe dezvoltarea cadrului de participare și cooperare între sectoare; consolidarea durabilității financiare a societății civile și promovarea spiritului civic activ și a voluntariatului. În conformitate cu raportul MPSCS de evaluare a implementării Strategiei, a fost făcut un mic progres și există realizări de implementare în toate cele trei domenii/obiective generale. Totuși, majoritatea angajamentelor asumate în cadrul Strategiei nu au fost pe deplin îndeplinite din cauza resurselor insuficiente, lipsa unei dedicări constante, a responsabilității și a viziunii comune din partea autorităților publice și a OSC-urilor. Raportul de evaluare oferă sugestii privind elaborarea noii Strategii, prin recomandări de a simplifica obiectivele și de a aloca suficiente resurse implementării. În scopul susținerii procesului de elaborare a noului document de cooperarare, MPSCS a contractat un OSC local cu expertiză care să participe la ședințele grupului de lucru la începutul anului 2017 și să elaboreze noul proiect al Strategiei.

MPSCS va continua să susțină eforturile partenerilor săi de a monitoriza punerea în aplicare a acesteia, promovarea obiectivelor Strategiei și revizuirea planului de implementare la necesitate conform cerințelor sectorului. Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului rămâne implicat în procesul de elaborare a noii Strategii și monitorizarea ulterioară a implementării acesteia.

II. Cadrul legal pentru asociațiile obștești și fundații

Legea cu privire la Asociațiile Obștești a fost adoptată puțin mai mult de 20 de ani în urmă și în acele timpuri stabilea standarde bune și progresive în regiune privind reglementarea asociațiilor obștești. Totuși, în baza experiențelor de implementare, au fost identificate numeroase impedimente cu care OSC-urile se confruntă în practică (a se vedea documentul de politici elaborat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova). În februarie 2014, Ministerul Justiției a lansat revizuirea cadrului legal pentru OSC-uri – Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea cu privire la fundații. Pe parcursul întregului proces, MPSCS și partenerul său, ECNL, au pus la dispoziție expertiză tehnică în cadrul ședințelor individuale, au elaborat o serie de comentarii scrise și, la cererea Ministerului, au pregătit materiale comparative privind termenul de înregistrare, răspunderea personală pentru gestionarea fundațiilor și implicarea fundațiilor în activitățile care ar putea fi considerate politice.

În 2016, MPSCS și partenerul său, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, au publicat și au prezentat un document de politici cu privire la modul de îmbunătățire a activității OSC-urilor în Moldova și au organizat discuții ulterioare cu OSC-uri pentru a pregăti conceptul noii legi.

A fost instituit un grup de lucru la Ministerul Justiției care a elaborat conceptul și primul proiect al legii cu privire la organizațiile necomerciale. Noua lege va include diverse forme de organizare juridică – asociații, fundații și instituții – și va oferi condiții mai favorabile de înregistrare și activitate.

MPSCS, prin intermediul partenerului de implementare, ECNL, oferă asistență tehnică și expertiză comparativă Ministerului Justiției și grupului său de lucru în asigurarea conformității cu standardele europene în reglementarea libertății de asociere.

III. Desemnarea procentuală

După aproape o decadă de sensibilizare din partea OSC-urilor, mecanismul de desemnare procentuală a fost lansat în Moldova în 2016. Mecanismul de desemnare procentuală este una dintre resursele suplimentare pentru asigurarea durabilității sectorului asociativ în Europa Centrală și de Est. Acesta este un mecanism indirect de susținere din partea statului, care permite OSC-urilor să mobilizeze resursele interne și să diversifice baza lor de venit. Este ceva în mod special atractiv pentru sectorul asociativ din Moldova, care depinde semnificativ de resursele provenite de la donatorii externi (aproape 90% din finanțarea pentru sector este alocată de peste hotare), cu puține oportunități de finanțare din partea statului.

ECNL susține dezvoltarea mecanismului de 2% în Moldova din anul 2009, prin oferirea asistenței tehnice în dezvoltarea cadrului legal, organizarea conferințelor și a vizitelor de studiu pentru funcționarii publici și OSC-uri, elaborarea studiilor de caz comparative cu privire la bunele practici europene de promovare a mecanismului. Procesul de dezvoltare a politicilor s-a dovedit a fi foarte valoros, deoarece mecanismul adoptat a fost pregătit cu participarea societății civile și, în mod particular, a Centrului de Resurse Juridice din Moldova, în rol de lider.

Mecanismul de desemnare adoptat permite plătitorilor de taxe să aloce 2% din impozitul pe venit OSC-urilor și cultelor religioase. Din 31 decembrie 2016, 413 OSC-uri s-au înregistrat în calitate de potențiali beneficiari ai mecanismului la Ministerul Justiției și primele rezultate de colectare a fondurilor vor fi disponibile în toamna anului 2017.

MPSCS va continua să acorde sprijin organizațiilor societății civile și autoritățile publice în promovarea acestui mecanism de suport indirect din partea statului, cât și utilizarea transparentă și responsabilă a acestuia.

IV. Cadrul legal pentru antreprenoriatul social

MPSCS susține eforturile locale de sensibilizare desfășurate de către Platforma de Antreprenoriat Social, cu OSC-urile Eco-Răzeni și Motivație, în calitate de lideri, în scopul promovării introducerii unui nou concept legal pentru antreprenoriatul social din Moldova și reglementarea juridică a acestuia. În 2015 ECNL a elaborat o analiză comparativă a cadrului de reglementare pentru întreprinderile sociale în Europa și a prezentat-o în cadrul primei ediții a Conferinței cu privire la antreprenoriatul social în Moldova, desfășurată în Chișinău la 6 octombrie 2015. Conferința a fost organizată de către OSC Eco-Răzeni și co-finanțată de MPSCS. ECNL a fost de asemenea invitată în calitate de vorbitori la ediția a doua a Conferinței cu privire la antreprenoriatul social în Chișinău și Bălți în noiembrie 2016. Pe parcursul ultimilor 2 ani, Platforma a dezvoltat și a prezentat Ministerului Economiei un pachet de modificări legislative cu privire la antreprenoriatul social, în colaborare cu ECNL, prin intermediul comentariilor scrise și a consultațiilor individuale. Guvernul a aprobat modificările de lege în decembrie 2016, totuși, în proiectul de lege lipsesc stimulentele din partea statului care anterior erau parte a proiectului.

V. Cadrul legal pentru contractarea serviciilor sociale de către autoritățile centrale

Legea serviciilor sociale a fost adoptată în 2011. Legea este primul act normativ care conturează cadrul legal cu privire la procurarea de către stat a serviciilor sociale prestate de către organizațiile necomerciale. Legea privind acreditarea și regulamentul de implementare includ o definiție mai detaliată a serviciilor sociale pentru fiecare nivel și oferă instrucțiuni privind obținerea acreditării necesare în scopul prestării serviciilor sociale în Moldova de către OSC-uri.

ECNL elaborat o analiză comprehensivă privind prestarea serviciilor sociale de către OSC-uri, un Manual privind Modele de Prestare a Serviciilor Sociale de către agenții nestatali elaborat de către ECNL pentru PNUD și a organizat ședințe privind contractarea socială aplicată în alte țări europene cu participarea experților din Ucraina, Marea Britanie și Bulgaria.  

Mai mult decât atât, ECNL a elaborat în colaborare cu PNUD un studiu de caz, care oferă o privire de ansamblu asupra aspectelor legale și instituționale a politicilor de răspuns la HIV și contractarea socială a OSC-urilor în acest domeniu.  Fișa cu privire la contractarea socială a ONG-urilor  oferă  recomandări de politici concrete pentru îmbunătățirea procedurilor de contractare socială și stabilirea mecanismelor de finanțare de stat pentru OSC-uri la nivel central.

Pe parcursul anilor 2017-2018, CAJPD va monitoriza procesul de implementare a mecanismului de contractare socială și va prezenta autorităților recomandările sale de îmbunătățire a contractării sociale a OSC-lor.

VI. Cadrul legal pentru voluntariat

Legea voluntariatului a intrat în vigoare în septembrie 2010. Legea reglementează relațiile formale dintre organizațiile-gazdă (publice și private) și voluntari și introduce elemente conceptuale de voluntariat, în conformitate cu practicile internaționale și europene: definește voluntarii drept persoane care realizează activități în baza inițiativelor proprii și a liberului consimțământ, în beneficiul public și fără remunerare. Legea definește drepturile și responsabilitățile părților, răspunderea părților și prevede stimulente pentru activitățile de voluntariat. În 2014, Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat reglementările pentru organizațiile-gazdă a voluntarilor și a organizat loc prima ședință a comisiei de acreditare pentru acestea. TDV lucrează cu Ministerul Tineretului și Sportului asupra promovării, adoptării și implementării reglementărilor respective în scopul asigurării bunei funcționări a organizațiilor-gazdă ale voluntarilor.

VII. Crearea unui mediu mai favorabil pentru mobilizarea resurselor interne

Resursele interne reprezintă o componentă esențială pentru durabilitatea financiară a organizațiilor societății civile în Europa. Acestea joacă un rol important în generarea venitului și creării de legături și a încrederii cu constituienții. În Moldova, există surse neexploatate de venit pentru OSC-uri prin intermediul filantropiei private și a noilor forme de colectare a fondurilor. Filantropia este în prezent limitată în Moldova, totuși, există inițiative emergente în promovarea donației interne, așa cum a fost identificat în Studiul cu privire la filantropie și colectarea de fonduri, elaborat de către Centrul CONTACT cu suportul MPSCS. MPSCS a instituit un grup informal alcătuit din experți în filantropie pentru a identifica oportunitățile și provocările existente, și, astfel, să stabilească agenda pentru reformă. Subiectele au fost, de asemenea, discutate în cadrul Atelierului de lucru cu privire la mobilizarea resurselor interne desfășurat la Chișinău în septembrie 2016. În cadrul atelierului de lucru au fost elaborate recomandări de politici și de implementare, care vor fi promovatede către o organizație a societății civile cu rol de lider. Ca rezultat al atelierului de lucru, în februarie 2017 va fi organizată o instruire privind formarea abilităților de colectare a fondurilor pentru OSC-uri, va fi elaborat și distribuit online un manual privind colectarea fondurilor.

VIII. Asigurarea conformității cu reglementările privind managementul financiar al OSC-urilor

În conformitate cu noua Lege a Contabilității, intrată în vigoare în 2015, au fost incluse modificări în Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.

Pentru a asigura respectarea reglementărilor privind managementul financiar ale OSC-urilor, MPSCS a actualizat Ghidul de Management Financiar al OSC-urilor, efectuând modificări la compartimentul  privind contabilitatea. MPSCS a furnizat, totodată, traininguri de dezvoltare a capacităților pentru partenerii săi de implementare în scopul familiarizării lor cu noile cerințe de raportare.

 

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...