FHI 360 Moldova

Obiectivele Noastre

Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova(MPSCS) este un proiect cu o durată de cinci ani (2013-2018), implementat de FHI 360 din resursele financiare ale Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Proiectul consolidează  capacitatea societății civile din Republica Moldova să reprezinte eficient interesele cetățenilor, să influențeze politicile publice și să susțină rolul democratic al sectorului asociativ. Proiectul în valoare de 8.9 mln. de dolari SUA desfășoară și o campanie de sensibilizare a opiniei publice privind apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, inclusiv o campanie media împotriva informaţiei false şi părtinitoare, și susține organizațiile societății civile (OSC) care reprezintă interesele  persoanelor cu dizabilități.

MPSCS oferă o gamă largă de servicii autorităților publice, cetățenilor și OSC-urilor, precum: asistență financiară și tehnică, dezvoltare instituțională a OSC-urilor, creare de rețele și de dezvoltare a capacităților necesare pentru a îmbunătăţi cadrul fiscal și legal de funcționare a OSC-urilor.

Proiectul are trei obiective:

1) OSC-urile reprezintă mai eficient interesele cetăţenilor ca rezultat al trainingurilor, a 46 de granturi, asistenței tehnice, serviciilor de mentorat și consultanță oferite OSC-urilor din întreaga țară care își desfășoară activitatea în baza misiunii organizației. Asistența este direcționată către OSC-urile interesate să-și îmbunătățească abilităţile de a implica cetăţenii, publicul larg, media tradițională și on-line. Sprijinul pentru inițiativele de advocacy va consolida organizațiile societății civile și interacțiunea acestora cu autoritățile publice. Programul se focusează și pe promovarea interacțiunii transparente dintre societatea civilă, cetăţeni şi autorități la nivel local şi naţional. Aceste activități vor sensibiliza publicul cu privire la contribuţia OSC-urilor şi va facilita o comunicare deschisă pe subiecte de interes public. Adițional, OSC-urile sunt susținute să desfășoare campanii de sensibilizare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova (RM).„EUROPA PENTRU TINE” este o campanie informațională lansată de MPSCS pentru a spori nivelul de informare despre parcursul european al Republicii Moldova, pentru a comunica cu cetățenii si pentru a-i ajuta să găsească răspunsuri clare la întrebările ce țin de procesul de integrare europeană și să explice cum Acordul de Asociere RM-UE va influența economia, sistemul educațional, domeniul sănătății și dezvoltarea agriculturii.   

2) Capacitatea instituțională a partenerilor strategici dezvoltată. Prin evaluări periodice, instruiri și consultanță vor fi îmbunătățite capacitățile de guvernare, managementul financiar și de proiecte, cât și abilitățile de colectare de fonduri a OSC-urilor din țară. MPSCS oferă asistență aprofundată celor trei OSC-uri selectate în domenii precum: implicarea cetățenilor, dezvoltarea capacităților organizaționale, cadrul fiscal și legal al sectorului non-profit. Această asistența va pregăti cele trei OSC-uri pentru a primi finanțare directă de la USAID sau alți donatori. Pentru a spori perspectivele consolidării pe termen lung a OSC-urilor, MPSCS susține, de asemenea, nivelul competitiv al serviciilor de dezvoltare a capacităților organizaționale oferite pe piață de către prestatorii autohtoni. Ca rezultat al activităților organizate în cadrul obiectivului 2, OSC-urile vor fi mai bine guvernate, mai responsabile față de beneficiari, iar sistemele interne de management le vor permite sa fie mai viabile, să ofere servicii de calitate și să mobilizeze cetățenii.

3) Crearea cadrului favorabil pentru dezvoltarea pe termen lung a unei societăți civile durabile. MPSCS și partenerul său, Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL), oferă asistență tehnică, consultanță și expertiză, organizează ateliere și stagii pentru a promova reformele legale care vor permite o mai bună funcționare a societății civile. MPSCS, în cooperare cu organele reprezentative ale societății civile, consolidează capacitățile autorităților şi ale societății civile de a promova reformele şi de a asigura implementarea legislației şi a politicilor publice relevante, punându-se accent pe implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile. Adițional, sunt dezvoltate capacităţile OSC-urilor și ale instituțiilor publice pentru a elabora proiecte de legi şi politici care vor îmbunătăţi oportunităţile societății civile, în special în domeniul durabilității financiare. Aceste activități vor consolida OSC-urile şi instituţiile guvernamentale și vor contribui la dezvoltarea competențelor şi a abilităţilor necesare pentru a dezvolta în continuare un mediu favorabil pentru un sector al societății civile eficient și durabil.

Activităţile programului sunt desfășurate în toate regiunile Moldovei, vor consolida şi extinde experienţele de succes ale societăţii civile şi vor promova participarea largă atât a organizaţiilor societăţii civile şi constituenţilor lor, cât şi a mass-media, autorităţilor publice şi a donatorilor.

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...