FHI 360 Moldova

RESEARCH AND POLICY PAPERS ON CSO LAW

Opinion on the Special Provisions of the Draft Law on Noncommercial Organizations of the Republic of Moldova, ECNL (English) (Romanian)

Policy document “Solutions for a better legal environment for the CSOs” 2016, CRJ (Romanian)

Evaluation Report “Implementation of the Civil Society Development Strategy 2012-2015”, 2016 (English), (Romanian), (Russian)

Colectare de Fonduri din Surse Autohtone: Oportunităţi şi Perspective, ECNL (Romanian) (English)

Analiza comparativă a cadrului normativ al întreprinderilor sociale, ECNL (Romanian)
 
Policy paper: Impact of the 2% Law on financial sustainability of the Civil Society Organizations, Centrul de Resurse Juridice (English)
 
Comentarii la modificările propuse la Conceptul de colaborare dintre Parlament și societatea civilă în Republica Moldova ECNL (Romanian)

Raport de monitorizate a implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012 – 2015, Tineri şi Liberi (Romanian)

Studiu Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale cazul Republicii Moldova, CNPAC (Romanian)

Mecanisme de finanţare a OSC de către stat, Eszter Hartay, ECNL (Romanian)

Mecanisme inovatoare de finanţare pentru OSC, Eszter Hartay, ECNL (Romanian)

Explicarea Legii Procentelor: Filantropia şi Legea Procentelor; Nilda Bullain, ECNL (Romanian)

Strategy for Developing the Civil Society for 2012 - 2015 (English) (Romanian)

The Percentage designation based on the Hungarian Model: can it make a difference in Moldova?, fellowship research paper prepared by Andrei Brighidin, ECNL (English) (Romanian)

Assessment of the objectives and planned implementation steps of the Strategy for Development of the Civil Society in the Republic of Moldova for 2012 – 2015, ECNL (English)

Materialele atelierului pe tema „Contractarea serviciilor sociale”, ECNL (Romanian)

A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models, ECNL (English)

Propunere de politică publică „Locuri de muncă prin stimularea antreprenoriatului feminin", Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (Romanian)

Ghid privind elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) (Romanian)

Cтратегия развития неправительственного сектора АТО Гагаузии на 2011-2015гг., MSFMMCI (Russian)

Ghid pentru ONG-urile de utilitate publică din Republica Moldova: Noutăţi legislative - consideraţii generale şi aplicabilitatea practică, MCSSP (Romanian) (Russian)

Study “Assessment of the Impact of Legislative Changes regarding Public Benefit on Public Organizations”, Resource Center of Moldovan Non-governmental Organisations for Human Rights (CREDO) (English)  (Romanian)  (Russian)

Financial consolidation of civil society by introducing the mechanism of designation of a tax percentage to non-commercial organizations of public benefit, Resource Center of Moldovan Non-governmental Organisations for Human Rights (CREDO) (English) (Romanian)

The International Journal of Not-for-Profit Law - Country Report: Moldova", Hanna Asipovich (ECNL) (English)  (Romanian)

Enabling environment for NGOs and Civil Society, Nilda Bullain (ECNL)  (English) (Romanian)

Analysis of Percentage Philanthropy (legal nature, rationale, impacts) (English)

European Practices of regulating the public benefit status (English)

A comparative overview Public Benefit Status in Europe (English)

European models and practices in public financing of NGOs, Nilda Bullain (ECNL)  (English)  (Romanian)

Assessment on the Legal Framework for Civil Society in Moldova, ECNL (English)

Public Benefit Status - International comparative perspective, Nilda Bullain (ECNL) (English)

Winning the fight against corruption. Best Practices from the Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova (SCSMCM) Program (English)

 

 

Get to Know the CSO that Represents You!

cso-fairs Five CSO Fairs (three in Chişinău and one in Cahul and one in Bălţi) were held under the slogan...
press-clubs Monthly, FHI 360 invites national and local civil society members, government representatives,...
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »