FHI 360 Moldova

Programul Agenda Schimbării

Scopul Programului Agenda Schimbării este de a dezvolta ONG-uri capabile să reprezinte interesele constituienţilor lor prin promovarea de reforme. Beneficiarii programului Agenda Schimbării vor lucra în strânsă legătură cu FHI 360 şi Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova pentru a îmbunătăţi managementul şi structurile interne de guvernare ale acestora, pentru a spori viabilitatea lor financiara.

Mai mult ca atât, partenerii Programului Agenda Schimbării, vor stabili o agendă pentru dezvoltarea constituenţilor, prin identificarea problemelor de politică în domeniul lor de activitate, desfăşurând campanii advocacy, creând reţele inter- şi intra-sectoriale. Până la încheierea Programului Agenda Schimbării, partenerii vor servi drept modele de ONG-uri care angajează eficient constituenţii lor şi care genereaza impact social în domeniul lor de expertiză.

În acest context, FHI 360  acordă granturi pentru OSC-uri în toată ţara, inclusiv regiunea transnistreană cu scopul de a participa la:


a. Dezvoltarea intensivă şi individuală a organizaţiei, şi anume:

Îmbunătăţirea managementul-ui şi a structurilor interne de guvernare

Sporirea viabilităţii financiare

Efectuarea planificării strategice

Elaborarea unui sistem de asigurare a calităţii

Stabilirea de metodologii de dezvoltare a constituenţilor

Inţelegerea sistemelor financiare şi colectarea de fonduri

 

b. Procesul de luare a deciziilor, şi in mod particular:

Examinarea dificultăţilor şi identificarea soluţiilor

Dezvoltarea şi angajarea constituenţilor

Elaborarea campaniilor de advocacy

Dezvoltarea reţelelor inter- şi intra - sectoriale

Promovarea parteneriatelor dintre Guvern şi ONG-uri în procesul public de luare a deciziilor

Monitorizarea implementarii politicilor publice

Asigurarea suportului din partea mass-media

 

În aprilie 2010, FHI 360 a selectat 14 organizaţii ale societăţii civile în întreaga ţară, inclusiv din regiunea transnistreană, pentru a pune în aplicare Programul Agenda Schimbării ce se va derula pe perioada de 1 Iunie, 2010- 31 Mai, 2012

 

Lista organizaţiilor aprobate pentru implementarea Programului Agenda Schimbării

 

Pentru mai multe informaţii, vezi Programul  Agenda Schimbării.

 

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...