FHI 360 Moldova

Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova

Scopul Programului Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova este de a oferi suport ONG-urilor cu capacităţi înalte de consultanţă şi/sau instruire pentru a crea Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova care va oferi servicii de suport ONG-urilor din Moldova.
 
FHI 360 şi Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova işi vor uni eforturile şi activităţile pentru a susţine societatea civilă din Moldova în vederea îmbunătăţirii capacităţii sale, pentru a deveni mai puternică, mobilizată de constituenţi şi viabilă din punct de vedere financiar, pentru a spori transparenţa, responsabilizarea şi credibilitatea sectorului ONG.
 
Membrii COPM sunt organizaţii ce manifestă un interes sporit pentru dezvoltarea societăţii civile şi au o experienţă vastă şi expertiză în dezvoltarea organizaţională a ONG-urilor, precum şi în alte domenii relevante. Astfel, în urma unui concurs deschis au fost selectate patru organizaţii membre:
 
 
 
Activităţile şi serviciile oferite:
 

Facilitarea evaluării organizaţiilor beneficiare de granturi în cadrul Programului Agenda Schimbării (PAS) şi oferirea acestora asistenţă în identificarea priorităţilor lor de dezvoltare instituţională;
 
Prestarea serviciilor de training specializat şi adaptat, coaching şi consultanţă în domeniul dezvoltării organizaţionale pentru beneficiarii de granturi ai programelor Agenda Schimbării şi Fondul de Inspiraţie a ONG;
 

Organizarea şi livrarea, la nivel naţional şi regional (inclusiv Transnistria) a diverselor iniţiative şi acţiuni relevante pentru atingerea obiectivelor MCSSP, precum:

- Cluburi tematice ale ONG
- Grupuri şi ateliere de lucru: intra şi inter-sectoriale
- Forumuri de Politici Publice
- Schimb de experienţă
- Analize şi studii relevante pentru activitatea sectorul ONG etc.
 
 
Pentru mai multe informaţii vezi rubrica Anunţuri, Consorţiul Organizaţiilor Partenere din Moldova.
 
 
 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...