FHI 360 Moldova

Apel pentru cereri

Asistență pentru elaborarea extinderii

Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile în R. Moldova

Termen-limită de depunere a cererilor: 30 noiembrie 2016 (orele 18:00, ora locală, mun. Chișinău)

Programul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în R. Moldova” (MPSCS) în coordonare cu Parlamentul Republicii Moldova cordial invită experți (persoane fizice) să depună cereri în vederea sprijinirii procesului de elaborare a extinderii Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din R. Moldova pentru 2012‐2015. Programul este susținut cu generozitate de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 

Descrierea sarcinii:

Expertul selectat va asista grupul de lucru instituit la Parlamentul R. Moldova pentru elaborarea proiectului textului noii Strategii de Dezvoltare a Societății Civile în R. Moldova și a planului său de implementare. Proiectul va fi întocmit în baza discuțiilor din cadrul ședințelor desfășurate de grupul de lucru și subgrupurile aferente în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017. Expertul urmează să lucreze în coordonare strânsă cu Parlamentul,  ECNL și FHI 360.

Sfera lucrărilor:

a)       Analiza materialelor relevante și colectarea informațiilor din surse oficiale privind diversele obiective ale Strategiei, inclusiv din Raportul privind evaluarea implementării Strategiei;

b)       Participarea la toate ședințele grupului și subgrupurilor de lucru;

c)      Efectuarea, după necesitate, a interviurilor cu partenerii-cheie: OSC și autoritățile publice (Parlament, ministere, Cancelaria de Stat) despre prioritățile lor în dezvoltarea sectorului și ideile pentru următorii pași ;

d)       Elaborarea proiectului de text al noii Strategii de Dezvoltare a Societății Civile în R. Moldova și a planului său de implementare.

e)     Prezentarea proiectului partenerilor din R. Moldova pentru discuții și colectarea recomandărilor (orientativ, în a doua jumătate a lunii ianuarie 2017);

f)       Elaborarea versiunii finale a proiectului Strategiei.

Termenul de timp:

Data contractării: Imediat după selectare. Durata prevăzută: 4 decembrie 2016 – 14 februarie 2017.

Calificări și eligibilitatea candidaților:  

a)   Cetățean al unui stat din cadrul Noilor State Independente****;
b)   Familiarizat cu sectorul OSC din R. Moldova;
c)   Experiența anterioară în domeniul cercetărilor și întocmirii documentelor analitice privind societatea civilă este obligatorie;
d)   Experiența anterioară în elaborarea documentelor de politici este un avantaj;
e)   Abilități excelente de scriere în limba română;
f)   Cunoașterea limbilor engleză și rusă, nivel de lucru, este un avantaj.

Cererea:

În vederea depunerii cererilor de participare, expediați, până la 30 noiembrie 2016, orele 18:00, ora locală, mun.Chișinău, pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza următoarele documente cu subiectul „Strategia de Dezvoltare a Societății Civile în R. Moldova”:

a)  CV-ul detaliat cu lista misiunilor de lucru anterioare și experiența relevantă;

b)  Oferta financiară care să includă numărul zilelor prevăzute și rata zilnică în dolari SUA, determinată în conformitate cu misiunile de lucru anterioare (va fi solicitată dovadă documentară).

*Expertul selectat va trebuie să obțină Certificat de rezidență în R. Moldova de la autoritățile fiscale competente.

**Expertul selectat va fi responsabil de achitarea TVA, impozitului pe venit si altor taxe și impozite ce vor apărea în legătură cu această misiune de lucru în conformitate cu legislația relevantă.

***Comitetul de Evaluare va contacta doar candidații preselectați.

****Regiunea NSI include Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.  

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...