FHI 360 Moldova

PROGRAM DE GRANTURI „DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”

1. Keystone Human Services International Moldova Association
 
Titlul proiectului: Colaborare la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în raioanele Anenii Noi și Fălești
 
Sumarul proiectului: Keystone asigură participarea persoanelor cu nevoi speciale și a societății civile în dezvoltarea politicilor publice pentru persoanele cu nevoi speciale din raioanele Anenii Noi și Ialoveni, susține elaborarea strategiilor locale de incluziune a persoanelor cu dizabilități. OSC-ul organizează o masă rotundă și două trening-uri pentru a mobiliza și a abilita persoanele cu dizabilități, OSC-urile și APL-urile în planificarea participativă, monitorizarea și evaluarea respectării drepturilor persoanelor cu nevoi speciale. Keystone asigură dezvoltarea participativă și aprobarea strategiilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, prin crearea unui grup de inițiativă pentru elaborarea strategiei, 20 de focus-grupuri, un workshop pentru dezvoltarea strategiei și o masa rotundă pentru analiza acesteia. De asemenea, organizația consolidează capacitățile organizațiilor și a APL-urilor din Anenii-Noi și Ialoveni să acționeze în conformitate cu strategia elaborată, prin instruirea lor în scrierea și managementul proiectelor și asigurarea serviciilor de mentorat actorilor implicați.
 
Durata: 1 aprilie 2015 - 31 martie 2017
 
2. SOS AUTISM
 
Titlul proiectului: Integrarea socială a copiilor și tinerilor cu autism în Republica Moldova.
 
Sumarul proiectului: SOS Autism sporește șansele de integrarea socială a persoanelor cu tulburări de spectru autist (TSA) și facilitează accesul acestora la servicii și programe de reabilitare, elaborând Strategia Națională de integrare socială a persoanelor cu TSA. OSC-ul colectează date despre nevoile persoanelor cu TSA și ale familiilor acestora prin intermediul a cinci focus-grupuri organizate în diferite regiuni ale Moldovei. Pentru a înlesni elaborarea și aprobarea Strategiei, SOS Autism colaborează cu experți naționali și internaționali, coordonează șase întâlniri ale grupului de lucru inter-ministerial, șase întâlniri ale grupului de lucru tehnic și o campanie de advocacy. De asemenea, SOS Autism întreprinde acțiuni de sensibilizare a publicului privind importanța integrării sociale a persoanelor cu autism prin elaborarea unui spot social, tipărirea a 300 de calendare și 1000 de broșuri, organizarea unui concert și publicarea a cel puțin 10 articole în mass-media.
 
Durata: 1 mai 2015 – 30 aprilie 2017
 
3. Centrul Speranța”
 
Titlul proiectului: Ușor de citit, ușor de înțeles, ușor de acționat.
 
Sumarul proiectului: Speranța publică Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități într-un format inovativ și „ușor-de-citit”, oferindu-le persoanelor cu dizabilități intelectuale informație accesibilă despre drepturile lor. Speranța implică un expert internațional și cinci locali pentru a elabora materialele „ușor-de-citit”, care vor fi testate de 15 tineri cu nevoi speciale, în cadrul a 10 activități. OSC-ul elaborează, de asemenea, ghiduri de utilizare a materialelor și promovează produsele în cadrul unei mese rotunde. Adițional Speranța organizează 10 training-uri și 15 ședințe informative pentru a asigura promovarea și utilizarea materialelor și pentru a crește abilitățile persoanelor cu nevoi speciale să își apere drepturile.
 
Durata: 15 mai 2015 - 14 mai 2017
 
4. Asociația Părinților cu copii nedezvoltați mintal „Speranță și Sănătate”
 
Titlul proiectului: Protecția juridică pentru părinți/tutori a persoanelor cu dizabilități mintale și asistență în protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihice.
 
Sumarul proiectului: Speranță și Sănătate sporește nivelul de cunoștințe juridice printre persoanele cu dizabilități mintale și tutorii lor și acordă asistență juridică pentru cel puțin 50 de familii. OSC-ul organizează 16 training-uri educaționale pentru părinți/tutori (8-10 training-uri anual) ai persoanelor cu dizabilități mintale, oferă anual 25 de consultații juridice persoanelor cu dizabilități și tutorilor lor. Organizația elaborează și distribuie 500 de broșuri și un spot video despre persoanele cu dizabilități mintale. Adițional, Speranță și Sănătate analizează legislația existentă cu privire la locuințele și piața muncii și organizează o masă rotunda cu autoritățile publice, alte OSC-uri și beneficiarii acestora, pentru a discuta normele legale existente și a găsi soluții de îmbunătățire a acestora.
 
Durata: 1 iunie 2015 - 31 mai 2017

5. Centrul de Resurse „OSORC”

 

Titlul proiectului: Drepturi egale în pofida oportunităților inegale

Sumarul proiectului:OSORC sensibilizează și informează publicul larg cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și crește implicarea socială a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, prin ateliere de lucru, consultări, discuții și participare la evenimente locale și naționale. OSC-ul organizează trei cursuri de master class de lucru manual pentru persoanele cu dizabilități, iar lucrările sunt prezentate în cadrul celor două ediții ale Târgului de Talente la Tiraspol și Râbnița. OSORC împreună cu partenerii săi desfășoară două evenimente „Uși Deschise”, publică articole în presa scrisă și difuzează materiale video la televiziunea locală. În plus, OSC-ul organizează Școală de Vară de Liderism pentru 35 de tineri, patru ateliere de lucru pentru 25 de tineri cu dizabilități și un seminar pentru 30 de părinți activi. Necesitățile și recomandările colectate în cadrul proiectului sunt prezentate în cadrul a patru mese rotunde și o conferință.

 

Durata:15 iulie 2015 – 14 iulie 2017

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...