FHI 360 Moldova

LEGISLAŢIA CURENTĂ

Legislaţia naţională:

Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului  nr. 121 din 18 iunie 2010 (română)

Legea voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 (română)(rusă)

Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18 iunie 2010 (română)(rusă)

Legea nr. 111 din 4 iunie 2010 privind Modificările la Legea cu privire la Asociaţiile Obştesti (română)(rusă)

Legea cu privire la Asociaţiile Obşteşti nr. 837 din 17 mai 1996 (română) (rusă)

Lege pentru Modificarea şi Completarea Legii cu privire la Asociaţiile Obşteşti, nr. 178 din 20 iulie 2007 (română) (rusă)

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei de Creare a Condiţiilor pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în anii 2009 – 2011 nr. 267 din 11 decembrie 2008 (română)(rusă)

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Concepţiei privind Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă nr. 373 din 29 decembrie 2005 (română) (rusă)

Legea cu privire la Fundaţii nr. 581 din 30 iulie 1999 (română)(rusă)

Legea cu privire la Filantropie şi Sponsorizare nr. 185 din 31 octombrie 2002 (română)(rusă)

Programul Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen în Republica Moldova pentru anii 2010 – 2015 (română)(rusă)

Legea privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Tineret pe anii 2009 – 2013(română)(rusă)

Legea privind Transparenţa în Procesul Decizional nr. 239 din 13 noiembrie 2008 (română)(rusă)

Legea cu privire la Parteneriat Public-Privat nr. 179 din 10 iulie 2008 (română)(rusă)


Documente relevante:

Codul de bune practici pentru participarea civică în procesul decizional adoptat de Conferinţa ONG-urilor Internaţionale la 1 octombrie 2009 (engleză)

Codul de Etică al ONG-urilor adoptat de Consiliul Naţional al ONG în 2008 (română şi engleză)

Codul de Etică şi Conduită al ONG-urilor adoptat de Asociaţia Mondială a Organizaţiilor Non-guvernamentale (WANGO) (engleză)


 

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...