FHI 360 Moldova

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGAL AL ONG-URILOR

Dezvoltarea durabilă a societăţii civile este una dintre condiţiile esenţiale pentru asigurarea funcţionării şi consolidării proceselor democratice într-un stat. Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei au fost elaborate de un grup de lucru compus din reprezentanţii Parlamentului şi membrii Consiliului Naţional al ONG-urilor. Adoptarea Strategiei în Parlament este mult-aşteptată şi va fi un eveniment extrem de important pentru sectorul asociativ. Scopul Strategiei este asigurarea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea societăţii civile active, capabilă să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, să stimuleze coeziunea socială şi să dezvolte capitalul social al ţării. Consiliul Naţional al ONG-urilor va monitoriza procesul de implementare a Strategiei. Pentru mai multe informaţii, vă invităm să accesaţi pagina web a Consiliului Naţional al ONG-urilor.

Partenerul internaţional MCSSP , Tinerii pentru Dreptul la Viaţă (TDV), Tineri şi Liberi și National NGO Council   - Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL) desfăşoară activităţi centrate pe implicarea ONG-urilor în procesul de reformare juridică în sectorul asociativ, elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor de legi şi colaborarea cu Parlamentul, Guvernul şi alte autorităţi în scopul promovării acestor regulamente.

În cadrul programului MCSSP, partenerii noştri şi-au asumat  angajamentul să lucreze în şase domenii prioritare pentru îmbunătăţirea cadrului legal al ONG-urilor:

• Îmbunătăţirea cadrului legal pentru asociaţiile obşteşti;
•  Îmbunătăţirea cadrului legal pentru organizaţiile cu statut de utilitate publică;
• Asistarea la elaborarea şi îmbunătăţirea cadrului legal pentru activitatea de Voluntariat;
•  Îmbunătăţirea cadrului juridic fiscal pentru ONG-uri;
• Evaluarea posibilei adoptări a proiectului Legii celor 2% ;
• Asistarea la elaborarea cadrului legal privind Contractarea de către Guvern a serviciilor oferite de ONG-uri.

Cadrul legal pentru asociaţiile obşteşti

Ministerul Justiţiei a lansat o reformă a Legii cu privire la Asociaţiile Obşteşti şi a Legii cu privire la Fundaţii. În octombrie 2011 – începutul anului 2012 ECNL a elaborat şi a prezentat comentariile sale Ministerului de Justiţie cu privire la Legea privind Asociaţiile Obşteşti şi Fundaţiile în baza bunelor practici internaţionale. Un grup de lucru format din reprezentanţi ai Guvernului şi ai societăţii civile a fost înfiinţat de către Minister pentru a pregăti revizuirea Legii într-o manieră participativă. În calitate de expert extern, ECNL oferă asistenţă tehnică şi materiale comparative acestui grup de lucru.

Cadrul juridic pentru organizaţiile cu statut de utilitate publică

Modificările la Legea cu privire la Asociaţiile Obşteşti în ceea ce priveşte statutul organizaţiilor de utilitate publică au fost aprobate în 2010. ECNL a participat la elaborarea modificărilor legate de statutul de utilitate publică asigurând asistenţă tehnică şi informaţii comparative, de exemplu, partajarea bunelor practici internaţionale cu privire la statut de utilitate publică.
După adoptarea modificărilor legate de statutul de utilitate publică în 2010, ECNL a angajat un expert local pentru a elabora un ghid cu privire la modificările legate de statutul de utilitate publică, care va promova noile prevederi legale şi va îmbunătăţi procesul de obţinere a statutului de utilitate publică.

În mod similar, ECNL acordă sprijin Comisiei de Certificare în planificarea strategiei sale şi a consolidării capacităţilor. O sesiune preliminară a avut loc pentru membrii Comisiei în cadrul Conferinţei privind finanţarea de stat a ONG-urilor şi a fost urmată de o sesiune de planificare profundă a Strategiei, care a avut loc în decembrie 2011.

Cadrul fiscal al Organizaţiilor Societăţii Civile

ECNL a contractat un expert local pentru a pregăti o prezentare generală a beneficiilor fiscale disponibile pentru ONG-urile din Moldova, cu un accent special asupra beneficiilor fiscale posibile pentru organizaţiile cu statut de utilitate publică.

În ceea ce priveşte raportarea ONG-urilor şi pentru a asigura răspunderea corespunzătoare, în 2010 Ministerul Finanţelor a adoptat Instrucţiunile Metodologice privind organizarea contabilităţii în organizaţiile fără profit. Documentul a intrat în vigoare în ianuarie 2011 şi include sugestii pentru raportarea financiară şi fiscală a organizaţiilor  non - profit, care pot fi aplicate de către ONG-uri şi autorităţile respective, fiind prezentate şi exemple practice. Cu ajutorul experţilor locali, ECNL a organizat seminare pentru organizaţiile non - profit, contabilii din Chişinău şi alte oraşe din Moldova, pentru a promova noile reglementări şi tehnici de instruire a părţilor implicate în acest proces.

Legea Procentuală

Există interes politic elocvent de a introduce o „lege procentuală” în Republica Moldova ca un mecanism de sprijin suplimentar pentru organizaţiile societăţii civile, cum a şi fost anunţat atât la reuniunea  anuală a Parlamentului cu ONG-urile ce a avut loc în mai 2011, cât şi la Forumul ONG-urilor din iunie 2011. Subiectul a fost dezbătut active în cadrul Conferinţei privind finanţarea de stat a ONG-urilor.
Pentru a sprijini această iniţiativă legislativă, MCSSP a contractat CReDO pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea adoptării unei asemenea legi. ECNL a oferit consultaţii CReDO pentru a asigura abordarea în cadrul studiului a aspectelor de bază, cum ar fi: transparenţa, funcționalitatea şi eficienţa mecanismului.
Una din concluziile de bază a studiului este că ONG-urile sunt dezavantajate comparative cu alte organizaţii, cum ar fi partidele politice, care beneficiază de alocaţii din buget sau entităţile religioase, care sunt sprijinite de donator neoficiali şi neînregistraţi. De asemenea, studiul a arătat că Legea Procentuală nu ar influenţa semnificativ bugetele locale şi nu ar dăuna altor priorităţi publice, dar ar oferi sprijin financiar considerabil ONG-urilor din Moldova.
Studiul de fezabilitate a fost discutat detaliat la Forumul ONG-urilor din iunie 2011 şi la Conferinţa privind finanţarea de stat a ONG-urilor din septembrie 2011.

Cadrul legal pentru Guvern ca şi instituţie contractantă de servicii

Legea cu privire la serviciile sociale a fost aprobată în 2011. Această lege este prima dintr-o serie de acte legale, care va reglementa în cele din urmă, cadrul pentru achiziţiile publice a serviciilor sociale prestate de către organizaţiile societăţii civile. Această lege va fi urmată de Legea cu privire la acreditare, precum şi modificările la Legea cu privire la achiziţiile publice.
Legea cu privire la acreditare oferă o definiţie mai detaliată a conceptului „servicii sociale” la toate nivelele. ECNL a conlucrat cu mai mulţi parteneri locali (consilieri ai Ministerului, experţi şi reprezentanţi ai ONG-urilor, autorităţile municipiului Chişinău, etc.) pentru a ţine cont de progresele făcute şi pentru a asigura că legea va înlesni contractarea socială (sau cel puţin, nu va crea obstacole). În continuare, ECNL a propus elaborarea unui regulament guvernamental pentru a standardiza procesul de contractare socială (achiziţionarea de servicii sociale), astfel încât să aibă la dispoziţie o facilitate, pe termen scurt, până va fi adoptat noul sistem global de furnizare a serviciilor sociale.

Cadrul legal pentru voluntariat

Legea cu privire la Voluntariat a fost adoptată în iunie 2010 şi a intrat în vigoare în luna septembrie 2010. Legea reglementează relaţiile între organizaţia-gazdă (publică sau privată) şi voluntari. Legea introduce elementele conceptuale ale voluntariatului în conformitate cu practicile internaţionale şi europene: defineşte voluntarul ca individ, care desfăşoară activităţi din propria iniţiativă şi nesilit de nimeni, servind beneficiului public şi fără remunerare. Legea descrie drepturile şi obligaţiile părţilor, abordează chestiunile de responsabilitate şi descrie anumite stimulente pentru voluntariat.
Proiectul Standardelor şi Regulamentul Voluntariatului a fost elaborat mai târziu de TDV şi discutat cu ministerele vizate.  Subiectele esenţiale discutate au fost: stipularea standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat şi acordarea creditelor de studiu transferabile pentru stagiile de practică în domenii de utilitate publică conexe profilului şi specialităţii de studiu a voluntarului. La 29 februarie 2012 a fost adoptat Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului aprobat printr-o Hotărâre de Guvern. ECNL şi TDV conlucrează pentru a elabora Ghidul Voluntarului, care va face o prezentare a Legii cu privire la voluntariat şi a altor legi secundare.

Conferinţa internaţională privind finanţarea de stat a organizaţiilor societăţii civile: noi oportunităţi de dezvoltare pentru OSC-urile din Moldova, 26 - 27 septembrie 2011

Conferinţa internaţională privind finanţarea de stat a organizaţiilor societăţii civile a avut loc la 26 - 27 septembrie 2011, în Chişinău. Conferinţa a fost adresată opţiunilor de reformare în următoarele domenii: (a) Cadru de cooperare între Guvern şi ONG-uri; (b) Subvenţii de stat şi finanţare pentru organizaţiile societăţii civile; (c) Contractarea Socială (prestarea de servicii sociale de către instituţiile neguvernamentale); (d) Statutul de utilitate publică şi (e) Beneficiile fiscale. Fiecare dintre aceste subiecte a fost discutat în ateliere separate, moderate de către ONG-uri şi experţi internaţionali din Republica Moldova, fiind urmate de discuţii în plen, ca rezultat al cărora au fost elaborate recomandările specifice pentru stabilirea paşilor de acţiune în fiecare domeniu. Recomandările vor fi disponibile în curând în formatul on-line.

Prezentările conferinţei pot fi vizualizate aici.

 

Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă!

targul-ong-urilor FHI 360 a organizat 5 Târguri ale ONG-urilor (trei la Chişinău, unul la Cahul şi unul la Bălţi) cu sloganul „Cunoaşte ONG-ul care te...
club-de-presa   Lunar, FHI 360 invită membrii societăţii civile de nivel naţional şi local, reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului...