FHI 360 Moldova

 

RESOURCE MATERIALS

In this section you can find publications, researches and communication materials developed within MCSSP

Materialele Conferinţei Internaţionale privind Finanţarea de Stat a Organizaţiilor Societăţii Civile, 26 - 27.09.2011 (Download All)

Conclusions and Recommendations from the Conference on State Financing of CSOs (English)  (Romanian)

1% schema României (Romanian)

Beneficiile Fiscale - Promovarea Dezvoltării Societăţii Civile, ICNL (Romanian)

Contractarea Serviciilor Sociale ale ONG-urilor, BCNL (Romanian)

Granturi pentru OSC, ECNL (Romanian)

Principii şi Cele Mai Bune Practici în Evaluarea Statutului de Utilitate Publică (Romanian)

Rolul Oficiului pentru Colaborarea cu ONG-urile în Croaţia  (Romanian)

Selectarea Reprezentanţilor Organizaţiilor Societăţii Civile, BCNL (Romanian)

Statutul de Utilitate Publică - Echilibrarea Beneficiilor şi Obligaţiilor (Romanian)

Statutul de Utilitate Publică, Letonia (Romanian)

Susţinerea dezvoltării instituţiilor OSC în Croaţia (Romanian)

Organizational Management 

Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne - Ghid pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova, MCSSP,  (Romanian) (Russian)

Ghid practico-metodic privind particularităţile organizării managementului financiar şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale ECNL (Romanian) (Russian)

Что такое USAID: обзор деятельности и основных целей, Семинар для партнеров  MCSSP (Russian)

Основные аспекты требований международных  доноров к финансовому менеджменту НПО - пример USAID,Семинар для партнеров MCSSP (Russian)

Financial Management Essentials – A Handbook for NGOs, produced by Terry Lewis for © Mango (English) (Russian)

Ghidul Coordonatorilor de Voluntari din Republica Moldova (Romanian)

Regulamentul privind evaluarea performanţelor angajaţilor în sectorul neguvernamental, CICO (Romanian)

Handbook "Implementation Tips for USAID Partners", The Capable Partners Program funded by FHI 360 (English)

Guide "The Essential NGO Guide to Managing Your USAID Award",  The Capable Partners Program and FHI 360 funded by USAID (English) 

Ghidul teoretico-practic „Diversificarea resurselor financiare ale organizaţiilor neguvernamentale", Centrul CONTACT (Romanian)

Manual  „Management organizaţional pentru organizaţiile neguvernamentale”, MCSSP (Romanian)

Ghidul „Cum promovăm egalitatea de gen în organizaţiile non-guvernamentale. Pentru o societate civilă sensibilă la gen”, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (Romanian)

Organizational Development Assesment (ODA) Tool of MCSSP Partners, MCSSP (English)

Community Scorecard – instrument de evaluare şi consultare a comunităţii în procesul de planificare, implementare şi evaluare a proiectelor iniţiate de ONG-uri, MCSSP (Romanian)

Research and Policy Papers on CSO Law

 Comentarii la modificările propuse la Conceptul de colaborare dintre Parlament și societatea civilă în Republica Moldova ECNL (Romanian)

Raport de monitorizate a implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012 – 2015, Tineri şi Liberi, (Romanian)

Studiu Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale cazul Republicii Moldova, CNPAC (Romanian)

Mecanisme de finanţare a OSC de către stat, Eszter Hartay, ECNL (Romanian)

Mecanisme inovatoare de finanţare pentru OSC, Eszter Hartay, ECNL (Romanian)

Explicarea Legii Procentelor: Filantropia şi Legea Procentelor; Nilda Bullain, ECNL (Romanian)

Strategy for Developing the Civil Society for 2012 - 2015 (English) (Romanian)

The Percentage designation based on the Hungarian Model: can it make a difference in Moldova?, fellowship research paper prepared by Andrei Brighidin, ECNL (English) (Romanian)

Assessment of the objectives and planned implementation steps of the Strategy for Development of the Civil Society in the Republic of Moldova for 2012 – 2015, ECNL (English)

Materialele atelierului pe tema „Contractarea serviciilor sociale”, ECNL (Romanian)

A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models, ECNL (English)

Propunere de politică publică „Locuri de muncă prin stimularea antreprenoriatului feminin", Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (Romanian)

Ghid privind elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) (Romanian)

Cтратегия развития неправительственного сектора АТО Гагаузии на 2011-2015гг., MSFMMCI (Russian)

Ghid pentru ONG-urile de utilitate publică din Republica Moldova: Noutăţi legislative - consideraţii generale şi aplicabilitatea practică, MCSSP (Romanian) (Russian)

Study “Assessment of the Impact of Legislative Changes regarding Public Benefit on Public Organizations”, Resource Center of Moldovan Non-governmental Organisations for Human Rights (CREDO) (English)  (Romanian)  (Russian)

Financial consolidation of civil society by introducing the mechanism of designation of a tax percentage to non-commercial organizations of public benefit, Resource Center of Moldovan Non-governmental Organisations for Human Rights(CREDO) (English) (Romanian)

The International Journal of Not-for-Profit Law - Country Report: Moldova", Hanna Asipovich (ECNL) (English)  (Romanian)

Enabling environment for NGOs and Civil Society, Nilda Bullain (ECNL)  (English)  (Romanian)

Analysis of Percentage Philanthropy (legal nature, rationale, impacts) (English)

European Practices of regulating the public benefit status (English)

A comparative overview Public Benefit Status in Europe (English)

European models and practices in public financing of NGOs, Nilda Bullain (ECNL)  (English)  (Romanian)

Assessment on the Legal Framework for Civil Society in Moldova, ECNL (English)

Public Benefit Status - International comparative perspective, Nilda Bullain (ECNL) (English)

Winning the fight against corruption. Best Practices from the Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova (SCSMCM) Program (English)

Studies

Culegere  de  recomandări  privind  participarea  publică, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD), (română)

A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models, UNDP & ECNL (English)  (Romanian)

Методическое пособие для учителей «Первые шаги на пути к инклюзии», ОО «Вдохновение» (Russian)

„Raport de evaluare a situaţiei tinerilor din raionul Ialoveni", Centrul Naţional de Resurse pentru Lucrătorii de Tineret (Romanian)

Raport de cercetare  Evaluarea gradului de interes şi al nivelului de implementare a  dimensiunii de gen de către ONG-uri" (Romanian)

Capacităţile ONG-urilor din Republica Moldova de funcţionare în reţea la nivel naţional şi internaţional (Romanian)

Studiu „Transparenţa şi durabilitatea financiară a organizaţiilor neguvernamentale din Moldova", Centrul CONTACT (Romanian)

Studiu Sociologic „Bariere de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova”, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) (Romanian)

Studiu „Evoluţia presei locale din Moldova în perioada anilor 1990 – 2010”, Asociaţia Presei Independente (API) (Romanian)

Ghidul Cetăţeanului Activ, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (Romanian)

Studiu „Impactul crizei economice asupra presei locale din Republica Moldova”, Asociaţia Presei Independente (Romanian)

Brochures

Programul Consolidarea Societății Civile în Moldova - prezentat prin prisma istoriilor de success, MCSSP, (Romanian)

Fiecare copil merita să fie liber, puternic şi protejat, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CN PAC) (Romanian)

Ghidul mass mediei tinerilor din Republica Moldova, Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova (Romanian)

Ghidul asistentului social comunitar, Asociaţia Psihologilor Tighina (Romanian)

Viziuni ale tinerilor cu privire la politica de gen în Moldova, Comitetul Internaţional pentru Diplomaţie Civică (Romanian)

„Programul Village", Asociaţia Obştească „Speranţa" (Romanian)

„Promovarea participării femeilor de către ONG-le din Republica Moldova", Comitetul Internaţional pentru Diplomaţie Civică (Romanian)

„Programul Public Achievement", Asociaţia Obştească „Speranţa" (Romanian)

„Stimularea iniţiativelor locale de tineret", Centrul Naţional al Tineretului din Moldova (Romanian)

„Experienţe ale femeilor de succes din regiunea de nord a Republicii Moldova", Comitetul Internaţional pentru Diplomaţie Civică (Romanian)

Proiectul „Servicii sociale durabile", Asociaţia „MOTIVAŢIE" din Moldova (Romanian)

„Sunt martor la judecată", Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CN PAC) (Romanian)

„Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor" (Romanian)

„Copilul meu va depune mărturii în judecată", Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CN PAC) (Romanian)

 

1.    Studiu Sociologic „Bariere de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova”, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD)
 

Get to Know the CSO that Represents You!

cso-fairs Five CSO Fairs (three in Chişinău and one in Cahul and one in Bălţi) were held under the slogan...
press-clubs Monthly, FHI 360 invites national and local civil society members, government representatives,...
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »